Thuis in het groen

Waarom Heeren van Spijksma?
De voorliefde van Grytzen Spijksma voor (oude) tijdloze tuinen, parken en landschappen aangelegd in de juiste stijl en sfeer staat synoniem voor de naam Heeren van Spijksma.
Het hovenierswerk is van oudsher een ambacht welke vooral werd beoefend voor notabelen, de Heeren.

Het instituut voor de Nederlandse taal zegt over Heeren o.a. het volgende:
* Passen, voegen, welstaan aan of voor een heer. Verg. burgemeesteren, jufferen.
* Eene bewijskrachtige verklaring afleggen ten opzichte van iemand of van iets; eigenlijk en oorspronkelijk: den heer van of over iets aanwijzen; verklaren wie de heer is
* In iets (een goed, een bezit) geheerd en geëigend zijn, er in als heer erkend, bevestigd? Term uit oude oorkonden.

Tegenwoordig is het een vak waarbij u als opdrachtgever nog steeds centraal staat, maar ook kennis, inzichten van: natuur, materialen, de nieuwste technologie en vaardigheden bij elkaar komen en voor een ieder binnen handbereik is.
Hovenier Grytzen Spijksma beschikt over bovenstaande kennis en vaardigheden, waardoor hij zich thuis in het groen voelt en is.

Heeren van Spijksma staat voor passie, vakmanschap, kennis, kwaliteit en aandacht.

Tuin, Park, of Landschap?